RÉTI KAKUKKSZEGFŰ

RÉTI KAKUKKSZEGFŰ

Lychnis flos-cuculi
Scale 6 Diat: photosynthetic , Hierachy 1

3 POINTS

Nedvesebb réteken, mocsaras területeken, lápréteken, kaszálókon mindenütt gyakori. Május-júniusban virágzik.

cool, warm

Graphic by Hungary (National Park)